Intro

Avocatura reprezintă o instituţie de drept independentă a societăţii civile, menită să asigure, pe baza profesională, acordarea de asistenta juridică calificată persoanelor fizice şi juridice, în scopul apărării drepturilor, libertăţilor si intereselor lor legitime, precum şi al asigurării accesului la înfăptuirea justiţiei. Toţi avocaţii activează în cadrul unor barouri regionale. Numărul de barouri în Republica Moldova corespunde numărului curţilor de apel. Astfel, cele 4 barouri moldoveneşti sunt cele de Chişinău, Bălţi, Cahul şi Comrat. Cel mai numeros barou este Baroul Chişinău. Toţi membrii barourilor din Republica Moldova formează Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova.

Avocatul Poporului 1 - 3 / 2015

În prezentul număr:
1. Particularităţi ale participării avocatului-reprezentant la actul de audiere a copiilor martori şi victime în procesele penale;
2. Asigurarea securităţii şi ordinii publice în timpul manifestărilor cu caracter de masă: aspecte juridico-tactice;
3. Aria de aplicare a... deplin